Update ค่าคลอด ปี 2561 รพ.ในกรุงเทพฯ

KanyaweeR

KanyaweeR

นักวางแผนการเงิน CFP®

Update ค่าคลอด ปี 2561 รพ.ในกรุงเทพฯ

ค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ก้อนแรกที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมก่อนที่จะได้เห็นหน้าลูกน้อยนั้น แน่นอนว่าคือค่าใช้จ่ายเรื่องการคลอด ไม่ว่าจะเป็นการคลอดปกติ(คลอดธรรมชาติ) หรือการผ่าตัดคลอด หากเป็น รพ.เอกชน ในกทม.(มีแถมสองแห่งใน จ.นนทบุรี) ต้องเตรียมกันเท่าไร มาดูกันค่า

 

เห็นตัวเลขแล้วไม่ต้องตกใจไปนะคะ (ยังต้องเตรียมค่าเรียนอีกเยอะ ^0^) หากใครวางแผนที่จะมีลูกในไม่ช้า ค่อยๆเริ่มเก็บโดยทยอยหักจากรายได้ในทุกๆเดือน อาจจะเข้าบัญชีออมทรัพย์ (Savings Account) หรือสะสมไว้ในกองทุนตลาดเงิน (Money Market Fund) ก็ได้ค่า #การเงินฉบับคุณแม่ต้องรู้

ข้อมูลที่ได้อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของ รพ. และจากการโทรสอบถามทาง รพ. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม (ส่วนใหญ่เป็นราคาถึงสิ้นปี2561 บางแห่งถึงแค่กลางปี) รบกวนคุณพ่อคุณแม่เช็คกับ รพ. อีกครั้งนะคะ

error: มีการป้องกันคัดลอกเนื้อหา