เกี่ยวกับเรา

กัลยวีร์ โรจน์สุขพัฒนา CFP® 

นักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ CFP  ให้คำปรึกษา ออกแบบและจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม (Integrated Financial Plan) เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

ความเชี่ยวชาญ

 • การวางแผนการศึกษาบุตร และการเงินครอบครัว
 • การวางแผนเกษียณ และการจัดพอร์ตลงทุนที่เหมาะกับช่วงวัย
 • การวางแผนภาษีส่วนบุคคล

ประสบการณ์ทำงาน

 • นักออกแบบความมั่งคั่ง Wealth Designer @Wealth Design Consulting Group
 • วิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดพอร์ต Asset Allocation” ให้ที่ปรึกษาการเงินรุ่นใหม่
 • วิทยากร บรรยายเรื่อง “วางแผนการศึกษาบุตร” ในงานสัมมนาทางการเงินต่างๆ
 • วิทยากร บรรยายเรื่อง “บริหารภาษี” ในคลาสวางแผนการเงินสำหรับฟรีแลนซ์
 • Tactical Pricing Analyst @Esso Thailand
 • Accounts Receivable DCP @ExxonMobil

การศึกษา

 • Certified Financial Planner, Thai Financial Planners Association.
 • Chartered Life Practitioner, APFinSA.
 • Fellowed Chartered Financial Practitioner (Distinction), APFinSA.
 • Master of Commerce in Business, Macquarie University, Australia.
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาต

 • Investment Planner, license no. 062034
 • Investment Consultant, license no. 062034
 • Life Insurance Agent, license no. 5801055893
 • Non-Life Insurance Broker, license no. 6004012115
error: มีการป้องกันคัดลอกเนื้อหา