การคุ้มครองเงินฝาก

KanyaweeR

KanyaweeR

นักวางแผนการเงิน CFP®

วันก่อน สรรพากรบอก ต้องแจ้งความประสงค์ว่ายินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร จึงได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยออมทรัพย์ (ไม่เกิน 20,000 บาท)

ันก่อน สรรพากรบอก ต้องแจ้งความประสงค์ว่ายินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร จึงได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยออมทรัพย์ (ไม่เกิน 20,000 บาท)

มาวันนี้ สรรพากร สั่งถอย อาจให้คนที่ไม่ยินยอมส่ง/เปิดเผยข้อมูล ไปเซ็นเอง …แต่ก็ต้องรอประกาศอีกทีนะคะ ยังไม่สรุป

พูดกันแต่เรื่องภาษีดอกเบี้ย แต่ลืมเรื่อง #การคุ้มครองเงินฝาก ไปหรือยังคะ วันนี้อุ้ยสรุปมาให้อ่านกันอีกที ขอบคุณข้อมูลจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ด้วยนะคะ

เงินฝาก ในธนาคาร
มีน้อยไป …ก็ขาดสภาพคล่อง
มีมากไป …ก็เสียโอกาสที่เงินจะเติบโต

เราจึงควรแบ่งเงินตามเป้าหมายในแต่ละช่วง ก้อนนี้ออมไว้ใช้ในระยะสั้น อีกก้อนไว้เพื่อใช้เพื่อเป้าหมายระยะกลาง และออมไว้ใช้ในระยะยาวด้วย เราจำเป็นที่ต้องจัดสรรเงินออมในสินค้าการเงินที่ต่างชนิดกัน เพราะไม่มีสินค้าไหนที่ตอบโจทย์ได้ทุกเป้าหมายการเงิน เงินฝากออมทรัพย์ก็เช่นกัน

error: มีการป้องกันคัดลอกเนื้อหา